Pozor: Aktuálna situácia ohľadne cestovania do Maroka (Marec 2021)

Situácia ohľadne ciest do Maroka zo Slovenska aj Česka je v túto chvíľu nepriaznivá. Prakticky nie je možné do Maroka vycestovať, a to z viacerých dôvodov:

 1. Maroko od 31. januára postupne prerušuje letecké spojenie s rôznymi krajinami Európskej Únie i inými. V súčasnej dobe platí zákaz vstupu do Maroka z krajín ako sú napr.
 • Česká republika
 • Veľká Británia
 • Rakúsko
 • Taliansko
 • Belgicko
 • Nemecko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Turecko
 • Egypt
 • Grécko
 • a ďalšie

V praxi to znamená, že pre českých občanov NIE JE MOŽNÉ docestovať do Maroka, a to ani s PRESTUPOM v inej, nezakázanej krajine, napríklad vo Francúzsku alebo Španielsku. Zoznam všetkých zakázaných krajín nájdete tu. Jediný spôsob by bol stráviť dlhšiu dobu v nezakázanej krajine, z ktorej potom môžete pricestovať do Maroka. Kamarát Angličan tak strávit 5 týždňov v Senegale, odkiaľ do Maroku úspešne pricestoval. Nie je to teda ideálny spôsob.

2. Pre občanov Slovenska zákaz cesty do Maroka z marockej strany NEPLATÍ. Platí každopádne to, že do Maroka za účelom dovolenky NIE JE možné zo Slovenska podľa tohoto uznesenia vlády vycestovať.

Vycestovať je tak možné iba ak nejde o dovolenku, čo sa dá potvrdiť preukázaním:

 • sobášnym listom
 • dokladom o trvalom pobyte v Maroku
 • nájomnou zmluvou
 • ďalšími dokumentami potvrdzujúcimi, že nejde o dovolenku

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s